Dynamic

Contact Us
Jiangsu Zhongjin Matai Medicinal Packaging Co.,Ltd
Lianyungang Econ and Tech Development Zone, Lianyungang City,222047, Jiangsu China
Tel:0086 518 82342729
Fax:0086 518 82342777
P.C.:222047
Your position is right now: > Products >
Strip Foil
Release time:2009-08-10 14:57     reading:

Previous:/en/Products/20090810976.html

Next:/en/Products/20090810978.html